VELDONDERZOEK & SNL monitoring

Een kernactiviteit van Alcedo Natuurprojecten is faunistisch onderzoek.
Bijvoorbeeld in het kader van SNL monitoring.

Inventarisaties

Jarenlange ervaring en parate veldkennis zijn de handelsmerken van Alcedo. Deze kennis wordt toegepast bij ondermeer SNL monitoring. Hiermee wordt een totaalbeeld gevormd van de kwaliteiten van een (natuur)gebied. Ook voor soortgericht onderzoek is expertise aanwezig. Alcedo is gespecialiseerd in onderzoek aan: vogels, zoogdieren (ook vleermuizen), amfibieen, reptielen, dagvlinders, libellen, sprinkhanen en paddenstoelen. Daar waar kennis of capaciteit tekort schiet, wordt samengewerkt met andere bureaus (binnen het netwerk van ECO) of experts.

Alcedo voert dergelijk onderzoek uit in opdracht van terrein beherende organisaties of particulieren en landelijke, provinciale of gemeentelijke overheden. Zie portfolio. De resultaten van het veldwerk worden vervat in een rapportage. De rapportages worden standaard voorzien van verhelderend illustratiemateriaal en (op verzoek van de opdrachtgever) beheeradviezen.

Ecologische quickscans en natuurtoetsen

Bij ruimtelijke ingrepen (verbouwingen, sloop, bouwrijp maken van grond, e.d) is het noodzakelijk een ecologische quickscan uit te laten voeren. Deze scan moet duidelijkheid verschaffen omtrent het wel of niet voorkomen van krachtens de Wet Natuurbescherming beschermde diersoorten. Soms is vervolgonderzoek noodzakelijk. In geval van aangetroffen beschermde diersoorten moet een ontheffing worden aangevraagd bij provinciale overheid of gemeenten. Alcedo voert dergelijke opdrachten uit, kan u snel van dienst zijn en hanteert scherpe tarieven.
Voor een offerte kunt een Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. sturen met daarin een duidelijke uiteenzetting van de vraag. Uiteraard kunt u ook even bellen: 06 10323704.

Ecologische werkprotocollen en ecologische begeleiding

Bij grote ingrepen in het landschap (natuurbouw) of natuurontwikkeling kunnen de geplande ingrepen in conflict komen met Natuurwetgeving. Alcedo biedt in dat opzicht hulp door middel van het schrijven van een ecologisch werkprotocol en/of begeleidig tijdens de werkzaamheden. Zie tarieven.